Trường THCS Cam Giá nằm trên địa bàn phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, trường được thành lập theo Quyết định số 194/TCCB ngày 31 tháng 3 năm 1997 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, tiền thân là trường Cấp 2 Cam Giá. Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành, Đảng uỷ chính quyền địa phương đến nay nhà trường có đủ các phòng học, phòng chức năng, đảm bảo cho công tác dạy và học. 100% cán bộ giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành đề ra như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Chất lượng dạy và học của nhà trường ngày càng được nâng cao, hàng năm, nhà trường luôn duy trì sĩ số học sinh đạt 99%; tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt đạt trên 96%; học lực giỏi đạt trên 27%; tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 100%. Với thành tích đã đạt được, năm học 2015 - 2016 trường THCS Cam Giá được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia…